Berk Hazırlık Lisesi, öğrenim alışkanlığını geliştirmeye yönelik metodu, üniversite sınavına hazırlık eğitim programı, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişisel gelişim ve kariyer planlama seminerleri ile öğrencilerini üniversite sınavına hazırlamak ve geleceğe planlamak kavramları arasında bağ kuran alanında uzmanlaşmış özel bir lisedir.

Berk Hazırlık Lisesi, uyguladığı eğitim sisteminde 4 yıllık lise eğitim süreci I. Aşama ve II. Aşama olmak üzere iki bölümden oluşur. I. Aşama 9. ve 10. Sınıfları kapsarken II. Aşama 11. ve 12. Sınıfları kapsamaktadır.

 I. Aşama

9. ve 10. Sınıf öğrencilerinin, bir yandan tamamlayıcı etüt çalışmaları ve aylık gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) ile öğrenim alışkanlıkları geliştirilirken diğer yandan iletişim ve sosyalleşme yeteneğini geliştirmeye yönelik kulüp çalışmaları ve kişisel gelişim seminerleri ile de kişisel kabiliyetleri geliştirilir

 II. Aşama

11 ve 12. Sınıfları içeren II. aşamada ise oluşturulan öğrenim alışkanlığı ve rehberlik servisinin kariyer planlama seminerleri sayesinde belirlenen kariyer hedefleri doğrultusunda üniversite sınavına hazırlık çalışmaları hız kazanır.

Bu aşamada bir yandan üniversite hazırlık etüt çalışmaları ile aylık gerçekleştirilen üniversite deneme sınavlarımıza (ÜDS) hazırlanılırken diğer yandan yabancı uyruklu öğretmenler eşliğinde hafta sonları cumartesi tam gün gerçekleştirilen İngilizce eğitimlerine ağırlık verilir.

Kayıt Bilgi Formu

 

Doğrulama